E-mail marketing

Šta je to e-mail marketing?

E-mail marketing obuhvata slanje komercijalnih poruka putem elektronske pošte potencijalnim ili postojećim klijentima kako bi se ostvarila veza sa njima. Ova forma marketinga često se koristi za jačanje lojalnosti i izgradnju poverenja kod korisnika, kao i za jačanje brenda.

Ključna komponenta uspešnog e-mail marketinga je stručnost i precizno targetiranje potencijalnih korisnika ili kupaca. Nažalost, mnoge firme šalju e-mail kampanje bez adekvatnog znanja i analize, što često rezultira lošim rezultatima.

Koliko su efikasne naše e-mail marketinške kampanje?

Naša agencija se ponosi impresivnim rezultatima e-mail kampanja. Prosečan procenat otvaranja e-mail poruka u kampanjama koje mi sprovodimo iznosi preko 30%. Ovaj podatak govori o kvalitetu i profesionalizmu našeg pristupa e-mail marketingu, posebno u vremenu kada je inbox svakodnevno preplavljen spam porukama.

Koje sve usluge nudimo vezane za e-mail marketing?

Naš spektar usluga uključuje:

Kreiranje i dizajn e-mailova:

 • Razvoj i dizajn e-mail šablona
 • Kreiranje i upravljanje kontakt listama
 • Prilagođavanje postojećih HTML šablona za e-mail poruke
 • Dodatna polja i personalizacija kontakt lista

Slanje e-mailova:

 • Programirano i odloženo slanje
 • Personalizacija poruka za svakog primaoca
 • Ponovno slanje ili arhiviranje e-mailova
 • Brzi serveri za efikasno slanje
 • Pregled i testiranje pre slanja
 • Mogućnost slanja na više lista istovremeno

Menadžment:

 • Kreiranje i vođenje lista korisnika
 • Kreiranje online formulara za pristup novim članovima
 • Rad sa nevažećim email adresama
 • Brzo uvođenje kontakata iz Excel datoteka
 • Laka odjava sa liste korisnika
 • Pregled i pretraga kontakt lista
 • Automatsko uklanjanje duplikata

Statistika i analiza e-mail kampanja:

 • Praćenje korisničkih akcija na e-mail porukama
 • Detaljna statistika o otvaranjima, klikovima i prosleđivanjima
 • Segmentiranje liste na osnovu rezultata

Segmentiranje e-mail kampanja:

 • Grupisanje lista na osnovu demografskih faktora
 • Kreiranje segmentnih lista na osnovu više faktora
 • Čuvanje novih segmentnih lista za ponovno korišćenje
 • Automatsko popunjavanje novih segmenata dolaskom novih korisnika

Naše e-mail kampanje su vrhunski efikasne i pristupamo im sa ozbiljnošću i preciznošću. Ne radimo sa klijentima koji ne pridaju važnost merenju rezultata kampanja.