Internet marketing

Šta je to Internet marketing?

Internet marketing predstavlja strategiju primene direktnog marketinga na Internetu, obuhvatajući različite marketinške aktivnosti usmerene ka direktnoj komunikaciji sa kupcima i potrošačima.

Ovaj oblik marketinga se oslanja na iskorišćavanje Interneta i pratećih servisa, integrišući ih sa tradicionalnim marketinškim metodama kako bi se pružili proizvodi i usluge online kupcima.

Koje sve aktivnosti obuhvata Internet marketing?

Pojam marketinga obuhvata mnogo više od pukog promovisanja proizvoda. On uključuje istraživanje tržišta, razvoj proizvoda, planiranje prodajnih strategija, promociju, evaluaciju rezultata i merenje efikasnosti, a isto se odnosi i na Internet marketing.

Dakle, Internet marketing podrazumeva istraživanje tržišta na internetu, strategije prodaje, promociju, analizu rezultata i merenje efikasnosti marketinških kampanja.

Koje tehnike se koriste u Internet marketingu?

Internet marketing koristi razne online servise, uključujući e-mail marketing, društvene mreže, chat, i pretraživače kao što su Google, Yahoo i Bing.

Naša agencija poseduje duboko razumevanje ovih servisa i nudi širok spektar usluga, uključujući e-mail marketing, upravljanje društvenim mrežama (Facebook, Instagram, Twitter itd.), optimizaciju za pretraživače (SEO), kreiranje visokokvalitetnog sadržaja (content marketing), konsultantske usluge, plaćanje po kliku (AdWords kampanje) i LinkedIn marketing.

Koliko agencija u Srbiji se realno bavi marketingom?

Odgovor na ovo pitanje je složen. Mnoge marketinške agencije često ograničavaju marketing na jednostavno oglašavanje i promociju, što ne odražava širinu marketinga.

Marketing podrazumeva šire i dublje aktivnosti, uključujući istraživanje, strategiju, analizu i merenje. Naša agencija pristupa marketingu holistički i pruža sveobuhvatne usluge kako bismo pomogli klijentima da ostvare svoje marketinške ciljeve.

Koje su prednosti primene Internet marketinga?

Internet marketing donosi niz prednosti. Evo ključnih benefita primene ovog pristupa za kompanije:

  1. Merljivost: Rezultati Internet marketinga su lako merljivi, omogućavajući precizno praćenje uspeha kampanja.
  2. Smanjenje troškova: Internet marketing može smanjiti troškove u poređenju sa tradicionalnim marketinškim metodama, poput štampe i televizije.
  3. Interaktivnost: Omogućava direktnu interakciju između kompanija i klijenata, poboljšavajući angažman i lojalnost.
  4. Ciljana publika: Internet marketing olakšava pronalaženje ciljnog tržišta i prikupljanje podataka o potencijalnim kupcima.
  5. Personalizacija: Omogućava prilagođavanje poruka i proizvoda individualnim potrebama kupaca.
  6. Smanjenje troškova reklamiranja: Elektronski katalozi i e-mail marketing mogu smanjiti troškove kreiranja, štampanja i distribucije reklamnog materijala.
  7. Imidž kompanije: Kreativna primena Internet marketinga može značajno poboljšati imidž kompanije.

U kojoj meri aktivnosti Internet marketinga mogu da utiču na rast prihoda kompanije?

Naša iskustva ukazuju da kompanije, kako u Srbiji tako i širom sveta, znatno povećavaju prihode primenom Internet marketinga. U mnogim slučajevima, neke firme posluju isključivo zahvaljujući Internet marketingu.

Ključ za postizanje rasta prihoda i profita kroz Internet marketing leži u stručnosti i specijalizaciji. Radimo sa klijentima koji razumeju važnost preciznog planiranja rasta prihoda i pružamo usluge koje su usmerene ka ostvarivanju ovih ciljeva. Naša agencija se posvećuje ostvarivanju merljivih rezultata i omogućava klijentima da ostvare značajan rast prihoda i profita kroz Internet marketing.